تلفن تماس

(017)-34533374-6

ایمیل

partkimia@yahoo.com

آدرس

شهرک صنعتی آق قلا، بلوار سازندگی، سازندگی 2، نبش تلاش جنوبی، کارخانه داروسازی پارت کیمیاparthkimia