فرم نظر سنجی مواد اولیه


غلظت محلول را چگونه ارزیابی می کنید؟


رنگ محلول را چگونه ارزیابی می کنید؟


سازگاری محلول با پوست را چگونه ارزیابی می کنید؟


پخش شدگی محلول بر روی پوست چگونه است؟


کف کنندگی محلول چگونه است؟(در مورد محلول های اسکراب)


سازگاری محصول با پوست دست را چگونه ارزیابی می کنید؟


میزان رضایت بیمار یا پرسنل اتاق عمل بعد از استفاده از محصول چگونه است؟


کیفیت بسته بندی محلول چگونه است؟


کیفیت محصول در مقایسه با محصولات مشابه چگونه است؟


کانال های ارتباطی شرکت با شما ( تلفن، دورنگار، سایت اینترنتی، پست الکترونیکی، مکاتبه و ملاقات حضوری) را چگونه ارزیابی می کنید؟


میزان علاقه مندی شما به ادامه خرید محصولات شرکت چگونه است؟


parthkimia